Một người mắc bệnh máu khó đông có một người em trai sinh đôi bình thường. Hai người sinh đôi này là:

A.

sinh đôi cùng trứng.

B.

sinh đôi khác trứng.

C.

không đủ cơ sở để khẳng định.

D.

các phương án trên đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sinh đôi khác trứng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...