Một người dự định làm thí nghiệm Young với ánh sáng màu vàng λ = 0,59 μm. Người ấy đặt màn quan sát cách mặt phẳng của hai khe một khoảng D = 0,6 m và thu được một hệ vân có khoảng văn i = 0,4 mm. Sau khi làm được hai khe và tiến hành thí nghiệm, người ấy quan sát được 7 vân sáng nhưng khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng chỉ đo được 2,1 mm. Khoảng cách đúng a của hai khe F1 F2

A.

a ≈ 1 mm.

B.

a ≈ 1,5 mm.

C.

a ≈ 0,885 mm.

D.

a ≈ 0,5 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a ≈ 1 mm.

Khoảng  cách đúng a của hai khe: a = ≈ 1 mm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...