Một người dự định làm thí nghiệm Young với ánh sáng màu vàng λ = 0,59 μm. Người ấy đặt màn quan sát cách mặt phẳng của hai khe một khoảng D = 0,6 m và thu được một hệ vân có khoảng văn i = 0,4 mm. Phải chế tạo hai khe F1 , F2 có khoảng cách a’ là

A.

a' = 0,885 mm.

B.

a' = 0,5 mm.

C.

a' = 1 mm.

D.

a' = 0,1 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a' = 0,885 mm.

Khoảng cách dự kiến a' của hai khe: a' = = 0,885 mm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...