Một người có trọng lượng 800N, muốn vượt tường bằng cách trượt trên một sợi dây nylon. Dây chỉ chịu được lực căng tối đa 560N. Người ấy phải trượt với gia tốc tối thiểu bằng bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.

A.

2 m/s2.

B.

2,5 m/s2.

C.

3 m/s2.

D.

4 m/s2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...