* Một người có tật viễn thị, điểm cực cận cách mắt 50 (cm).Phải đeo thấu kính hội tụ có D = 2,5 (dp) để nhìn rõ ở vô cực mà không cần điều tiết. Kính xem như sát mắt.

Khi đeo kính trên, cực cận mới cách mắt là

A.

10 (cm).

B.

15 (cm).

C.

22,2 (cm).

D.

25 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

22,2 (cm).

Đeo kính, vật ở dc cho ảnh ảo ở dc' = −OCc = −50 (cm).

   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...