* Một người có tật viễn thị, điểm cực cận cách mắt 50 (cm).

Phải đeo thấu kính hội tụ có D = 2,5 (dp) để nhìn rõ ở vô cực mà không cần điều tiết. Kính xem như sát mắt.

Vị trí điểm cực viễn là

A.

Một điểm ảo, ở cách mắt 40 (cm) về phía sau.

B.

Một điểm ảo, ở cách mắt 125 (cm) về phía sau.

C.

Ở trước mắt, cách mắt 20 (cm).

D.

Ở vô cực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Một điểm ảo, ở cách mắt 40 (cm) về phía sau.

f = = 0,4 = 40 (cm).

Đeo kính, vật ở cho dv' = f = OCv = 40 (cm).

Cực viễn là một điểm ảo sau mắt 40 (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...