* Một người có tật viễn thị, điểm cực cận cách mắt 50 (cm).

Phải đeo thấu kính hội tụ có D = 2,5 (dp) để nhìn rõ ở vô cực mà không cần điều tiết. Kính xem như sát mắt.

Vị trí điểm cực viễn là

A.

Một điểm ảo, ở cách mắt 40 (cm) về phía sau.

B.

Một điểm ảo, ở cách mắt 125 (cm) về phía sau.

C.

Ở trước mắt, cách mắt 20 (cm).

D.

Ở vô cực.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...