Một người có khối lượng 60kg nhảy từ cầu ở độ cao 5m xuống một bể bơi. Tính độ biến thiên nội năng của nước trong bể bơi. Bỏ qua các hao phí năng lượng thoát ra ngoài khối nước trong bể bơi. Lấy g = 10m/s2.

A.

ΔU = 2000J

B.

ΔU = 3000J

C.

ΔU = 4000J

D.

ΔU = 5000J

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khi nhảy từ độ cao h, trọng lực đã thực hiện một công A:
       A = mgh = 60.10.5 = 3000 (J)
Theo nguyên lí I nhiệt động học, công thực hiện làm biến thiên nội năng hệ:
       ΔU = A = mgh = 3000 (J)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...