Một muối X có công thức C2H8O3N2. Lấy a (gam) X cho phản ứng hết với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi và chất rắn. Trong phần hơi có một chất hữu cơ Y (bậc I). Trong phần chất rắn chi là chất vô cơ. Công thức phân tử của Y là:

A.

CH3NH2.

B.

C2H5OH.

C.

C2H5NH2.

D.

CH3OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C2H5NH2.

C2H5NH3NO3 + NaOH C2H5NH2 + NaNO3 + H2O

Vậy công thức phân tử của Y là: C2H5NH2.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...