Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là:

A.

Na2CO3.

B.

KHSO4.

C.

NaCl.

D.

MgCl2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...