Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là:

A.

Na2CO3.

B.

KHSO4.

C.

NaCl.

D.

MgCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Na2CO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...