Một máy thu thanh thu sóng ngắn. Để chuyển sang thu sóng trung bình, có thể thực hiện giải pháp nào sau đây trong mạch dao động ăn–ten?

A.

Giảm C và giảm L.

B.

Giữ nguyên L và giảm C.

C.

Giữ nguyên C và giảm L.

D.

Tăng L và tăng C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tăng L và tăng C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...