Một máy thu điện có suất điện động  = 24V và điện trở trong r = 1Ω, cung cấp điện cho một động cơ có điện trở trong r’ = 1,1Ω và dòng điện qua động cơ bằng 2A. Hiệu suất của động cơ bằng

A.

90%.

B.

85%.

C.

80%.

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...