Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm hai cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng img1V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là img2mWB. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng:             

A.

100 vòng.

B.

71 vòng.

C.

200 vòng.

D.

400 vòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1=> N = img2=400 vòng => mỗi cuộn có 200 vòng

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...