Một máy phát điện xoay chiều có phần cảm gồm 2 cặp cực và quay vói vận tốc 1500 vòng/phút. Phần ứng gồm 4 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5 mWb. Suất điện động hiệu dụng do máy tạo ra là 120 V. Số vòng dây của mỗi cuộn dây là:

A.

27 vòng.

B.

41 vòng.

C.

54 vòng.

D.

60 vòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

27 vòng.

E0 = ωNΦ0 = 2πfNΦ0 = 2πfpnNΦ0 N = = 108 vòng, suy ra số vòng dây trên mỗi cuộn là: N' = = 27 vòng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...