Một máy phát điện có p cặp cực. Tốc độ quay của rôto là n vòng/phút. Tần số biến thiên của suất điện động của máy phát là:

A.

f = pn.

B.

f = .

C.

f = 60.

D.

f = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

f = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...