Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127 V. Người ta đưa dòng ba pha vào ba điện trở giống nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở 100 Ω. Công suất tiêu thụ của các tải là:

A.

1452 W.

B.

1584 W.

C.

1684 W.

D.

1784 W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1452 W.

Các điện trở giống nhau nên cường độ dòng điện qua chúng là như nhau. Vì các điện trở được mắc hình tam giác nên điện áp đặt vào mỗi tải bằng điện áp dây. Công suất tiêu thụ bằng tổng công suất tiêu thụ trên 3 tải.

P = 3UIcosφ = 3UI = 3 = 1452 W.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...