Một máy phát dao động điều hòa cao tần phát ra dao động điện từ có tần số thấp nhất là f1 = 100 (kHz) và tần số cao nhất là f2 = 26 (MHz). Dải bước sóng của máy phát ra là:

A.

λ từ 300 m đến 1,2 m.

B.

λ từ 3 km đến 11,5 m.

C.

λ từ 30 m đến 0,12 m.

D.

λ từ 3 m đến 120 m.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...