Một máy biến thế gồm một cuộn dây sơ cấp 500 vòng, cường độ hiệu dụng I1 = 5 (A) và I2 = 10 (A). Số vòng dây của cuộn thứ cấp của máy đó là:

A.

100 vòng.

B.

200 vòng.

C.

300 vòng.

D.

250 vòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

250 vòng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...