Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 8m. Người ta đã dùng $\frac{1}{2}$ diện tích mảnh vườn để trồng rau, $\frac{1}{3}$ diện tích còn lại trồng hoa, diện tích còn lại để trồng cây cảnh. Diện tích đất để trồng cây cảnh là:

A.

$32{m^2}$

B.

$48{m^2}$

C.

$16{m^2}$

D.

$36{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Diện tích mảnh vườn là: $12 \times 8 = 96\left( {{m^2}} \right)$ Diện tích trồng rau là: $96 \times \frac{1}{2} = 48\left( {{m^2}} \right)$ Diện tích trồng hoa là: $\left( {96 - 48} \right) \times \frac{1}{3} = 16\left( {{m^2}} \right)$ Diện tích đất để trồng cây cảnh là: $48 - 16 = 32\left( {{m^2}} \right)$ Đáp số: $32{m^2}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...