Một mạch LC thu được sóng trung, để mạch đó có thể thu được sóng ngắn thì phải:

A.

Mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.

B.

Mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.

C.

Mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp.

D.

Mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...