Một mạch LC thu được sóng điện từ có bước sóng λ, người ta mắc một tụ C’ bằng C nối tiếp với C. Hỏi mạch thu được sóng là bao nhiêu:

A.

λ.

B.

2 λ.

C.

.

D.

λ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Đối với mạch dao động LC, thu được sóng điện từ có bước sóng λ được xác định

λ = 2πc

Đối với mạch dao động gồm C' = C ghép nối tiếp với C thì thu được sóng điện từ có bước sóng λ' được xác định:

λ' = 2πc .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...