Một mạch điện xoay chiều gồm R = 30 (Ω) mắc nối tiếp với cuộn dây L (thuần cảm). Điện áp ở giữa hai đầu đoạn mạch u = 120cos100πt (V). Biết UL = 60 (V). Cảm kháng ZL là:

A.

50 Ω.

B.

40 Ω.

C.

30 Ω.

D.

20 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

30 Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...