Một mạch điện thu sóng vô tuyến gồm một cuộn cảm có L = 2 (µH) và hai tụ điện có C1 > C2. Biết bước sóng vô tuyến thu được khi hai tụ mắc nối tiếp và song song lần lượt là λ1 = 1,2π (m) và λ2= 6π. Điện dung của các tụ chỉ có thể là:

A.

C1 = 30 (pF) và C2 = 10 (pF).

B.

C1 = 20 (pF) và C2 = 10 (pF).

C.

C1 = 30 (pF) và C2 = 20 (pF).

D.

C1 = 40 (pF) và C2 = 20 (pF).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...