Một mạch điện thu sóng vô tuyến gồm một cuộn cảm có L = 2 (µH) và hai tụ điện có C1 > C2. Biết bước sóng vô tuyến thu được khi hai tụ mắc nối tiếp và song song lần lượt là λ1 = 1,2π (m) và λ2= 6π. Điện dung của các tụ chỉ có thể là:

A.

C1 = 30 (pF) và C2 = 10 (pF).

B.

C1 = 20 (pF) và C2 = 10 (pF).

C.

C1 = 30 (pF) và C2 = 20 (pF).

D.

C1 = 40 (pF) và C2 = 20 (pF).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C1 = 30 (pF) và C2 = 20 (pF).

Áp dụng công thức tính bước sóng: λ = vT = 2πv  C = .

Trường hợp hai tụ nối tiếp: Cb         (1)

Trường hợp hai tụ song song:       (2)

(Trong đó v = 3.108 (m/s) và C1 > C2).

 C1 = 30 (pF) và C2 = 20 (pF).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...