Một mạch điện không phân nhánh gồm R, L, C. Biết R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L =  H và tụ điện có C = F. Giữa hai đầu đoạn mạch có điện áp u = 200cos(100πt + ) (V). Cường độ tức thời của dòng điện trong mạch là:

A.

i = 2cos(100πt – ) (A).

B.

i = cos(100πt – ) (A).

C.

i = cos(100πt – ) (A).

D.

i = 2cos(100πt – ) (A).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...