Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R = 0. Biết biểu thức của dòng điện qua mạch là: i = 4.10–2sin(2.107t). Cho độ tự cảm L = 10–4 (H). Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ có dạng:

A.

u = 80sin(2.107t) (V).

B.

u = 10–8sin(2.107t) (V).

C.

u = 80sin(2.107t + ) (V).

D.

u = 10–8sin(2.107t + ) (V).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...