Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R = 0. Biết biểu thức của dòng điện qua mạch là: i = 4.10–2sin(2.107t). Cho độ tự cảm L = 10–4 (H). Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ có dạng:

A.

u = 80sin(2.107t) (V).

B.

u = 10–8sin(2.107t) (V).

C.

u = 80sin(2.107t + ) (V).

D.

u = 10–8sin(2.107t + ) (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

u = 80sin(2.107t) (V).

Từ công thức tính tần số mạch dao động:

ω =  = 25.10–12 (F).

Mặt khác:  = 2.10–9 (C).

 U0 = 80 (V).

Vậy biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu bản cực của tụ có dạng:

u = 80sin(2.107t) (V).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...