Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10 μF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thế cực đại trên hai đầu tụ điện là:

A.

2 (V).

B.

2 (V).

C.

4 (V).

D.

 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 (V). 

Năng lượng điện từ trong mạch được xác định: W = 

Mặt khác W = WCmax = WLmax

  = 2 (V).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...