Một mạch dao động gồm một tụ 4200 (pF) và một cuộn cảm có độ tự cảm 275 (µH), điện trở thuần 0,5 (Ω). Phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại ở tụ là 6 (V).

A.

P = 513 µW.

B.

P = 2,15 mW.

C.

P = 1,34 mW.

D.

P = 137 µW.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

P = 137 µW.

Công suất P cung cấp cho mạch phải đủ để bù lại công suất hao phí do toả nhiệt trên điện trở thuần:

P = R.I2

 P =  = 137.10–6 (W) = 137 (µW).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...