** Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có L = 50 (mH) và tụ điện có C = 5 (µF).

Tần số dao động của mạch là:

A.

f = 3185 Hz. 

B.

f = 138,5 Hz. 

C.

f = 318,5 Hz. 

D.

f = 1385 Hz. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

f = 318,5 Hz. 

Tần số dao động riêng của mạch được xác định bằng:

f =  = 318,5 (Hz).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...