Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được:

A.

Từ 4π đến 4π.

B.

Từ 2π đến 2π.

C.

Từ 2 đến 2.

D.

Từ 4 đến 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ 2π đến 2π.

Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được từ 2π đến 2π.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...