Một mạch dao động điện LC có L = 50 mH; C = 5 μF. Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ bằng 6 V. Giá trị của cường độ dòng điện tại thời điểm hiệu điện thế trên hai bản tụ bằng 4 V là?

A.

i = .

B.

i = .

C.

i = .

D.

i = 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

i = 
Năng lượng điện từ trong mạch được xác định

W = WCmax = WLmax

 W =  = 4.10-5(J).

Tại thời điểm u = 4 (V), ta có năng lượng điện trường: 

WC = 4.10-5 (J).

Suy ra năng lượng từ trường tại thời điểm u = 4(V) là: WL = W - WC = 5.10-5(J).

Mặt khác WL.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...