Một mạch dao động điện gồm tụ điện có điện dung C = 25 (pF) và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10–4(H). Chu kì của dao động điện từ là:

A.

3,14.10–8 s.

B.

31,4.10–8 s.

C.

314.10–8 s.

D.

3,14.10–5 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

31,4.10–8 s.

Áp dụng công thức T = = 31,4.10–8 s.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...