Một lượng phóng xạ nào đó sau thời gian 1 năm thì số hạt chỉ còn lại  số hạt ban đầu. Sau thời gian 3 năm thì số hạt ban đầu bị giảm đi bao nhiêu lần?

A.

64 lần.

B.

32 lần.

C.

16 lần.

D.

8 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

64 lần.

Áp dụng định luật phóng xạ: . Sau thời gian 1 năm số hạt chỉ còn lại  thì:  năm.

Suy ra biểu thức của định luật phóng xạ: N = N02–2t.

Sau thời gian 3 năm: N = N02–2t = N02–2.3  .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...