Một lượng phóng xạ nào đó sau thời gian 1 năm thì số hạt chỉ còn lại  số hạt ban đầu. Sau thời gian 3 năm thì số hạt ban đầu bị giảm đi bao nhiêu lần?

A.

64 lần.

B.

32 lần.

C.

16 lần.

D.

8 lần.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...