Một lưỡng lăng kính có góc chiết quang A = 20', làm bằng thủy tinh chiết suất n = 1,5. Một nguồn sáng S có bước sóng λ = 0,5 µm đặt trước lưỡng lăng kính và cách lưỡng lăng kính một khoảng d1 = 0,5 m. Phía sau lưỡng lăng kính đặt một màn ảnh E cách lưỡng lăng kính một khoảng d2 = 2 m. Biết 1' = 3.10-4 rad.

Khoảng vân i.

A.

4 mm.

B.

2,1 mm.

C.

Có giá trị gần bằng 0,42 mm.

D.

5,4 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có giá trị gần bằng 0,42 mm.

Khoảng cách từ hai ảnh S1 và S2 tới màn: D = d1 + d2 = 2,5 (m)

Khoảng vân i: i =  ≈ 0,42 (mm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...