Một lưỡng lăng kính có góc chiết quang A = 20', làm bằng thủy tinh chiết suất n = 1,5. Một nguồn sáng S có bước sóng λ = 0,5 µm đặt trước lưỡng lăng kính và cách lưỡng lăng kính một khoảng d1 = 0,5 m. Phía sau lưỡng lăng kính đặt một màn ảnh E cách lưỡng lăng kính một khoảng d2 = 2 m. Biết 1' = 3.10-4 rad.

Khoảng cách giữa hai ảnh S1 và S2 của s tạo bởi lưỡng lăng kính:

A.

3 mm.

B.

4,5 mm.

C.

8 mm.

D.

1 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3 mm.

Khoảng cách giữa hai ảnh S1 và S2 của S tạo bởi lưỡng lăng kính:

a = 2d1(n - 1 )A = 2.0,5.(1,5 - 1).20.3.10-4 = 3 (mm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...