Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm thì còn lại 1/16 khối lượng ban đầu của nó. Chu kì bán rã của chất đó là         

A.

A: 3 năm

B.

B: 4,5 năm

C.

C: 9 năm

D.

D: 48 năm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Theo bài ra ta có img1 năm  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...