Một lực thay đổi tác dụng vào vật mà đồ thị của lực theo vị trí vật được cho trên hình.

Công của lực đó đã thực hiện khi vật di chuyển 5m là

A.

25 J.

B.

50 J.

C.

12,5 J.

D.

37,5 J.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...