Một lực F không đổi làm vật bắt đầu chuyển động (v0 = 0) và đạt được vận tốc v sau khi đi được quẵng đường s. Nếu tăng lực tác dụng lên 3 lần thì vận tốc vật sẽ đạt được bao nhiêu khi cùng đi được quãng đường s ?

A.

.

B.

3 . v.

C.

6 . v.

D.

9 . v.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...