Một lực F không đổi làm vật bắt đầu chuyển động (v0 = 0) và đạt được vận tốc v sau khi đi được quẵng đường s. Nếu tăng lực tác dụng lên 3 lần thì vận tốc vật sẽ đạt được bao nhiêu khi cùng đi được quãng đường s ?

A.

.

B.

3 . v.

C.

6 . v.

D.

9 . v.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Theo định lý động năng: Wđ2-Wđ1=A <=>  mv2 = F . s

v2 = 2. Khi F tăng lên 3 lần thì v tăng lên lần.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...