Một lực  có độ lớn không đổi tác dụng lên một vật khối lượng m. Trong khoảng thời gian t giá trị vận tốc của vật không thay đổi, nhưng hướng của nó thay đổi một góc bằng  . Quỹ đạo chuyển động của vật có dạng như thế nào và lực đó có hướng ra sao?

A.

Quỹ đạo là một đường thẳng và lực  luôn luôn hướng song song với vận tốc.

B.

Quỹ đạo là đoạn đường cong và lực  luôn luôn song song với vận tốc.

C.

Quỹ đạo là một vòng tròn có bán kính r = và lực luôn luôn song song với vận tốc.

D.

Quỹ đạo là một đường cong không khép kín và lực luôn luôn vuông góc với vận tốc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...