Một lực  có độ lớn không đổi tác dụng lên một vật khối lượng m. Trong khoảng thời gian t giá trị vận tốc của vật không thay đổi, nhưng hướng của nó thay đổi một góc bằng  . Quỹ đạo chuyển động của vật có dạng như thế nào và lực đó có hướng ra sao?

A.

Quỹ đạo là một đường thẳng và lực  luôn luôn hướng song song với vận tốc.

B.

Quỹ đạo là đoạn đường cong và lực  luôn luôn song song với vận tốc.

C.

Quỹ đạo là một vòng tròn có bán kính r = và lực luôn luôn song song với vận tốc.

D.

Quỹ đạo là một đường cong không khép kín và lực luôn luôn vuông góc với vận tốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quỹ đạo là một vòng tròn có bán kính r = và lực luôn luôn song song với vận tốc.

Do hướng của vận tốc thay đổi một góc , do đó ta có thể nói vật chuyển động dọc theo đường tròn dưới tác dụng của lực hướng tâm F = ma.

   Gia tốc hướng tâm

    Thay .

Vận tốc thay đổi một góc nên đoạn đường cong thực hiện chỉ bằng (s). Ngĩa là .

Bán kính quỹ đạo của vật r = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...