Một lực 0,2 (N) nén một lò xo dịch chuyển được một khoảng cách 2 (cm). Thế năng khi bị nén là:

A.

Wt = 2.10-3 J.

B.

Wt = 2.10-5 J.

C.

Wt = 4.10-5 J.

D.

Wt = 8.10-5 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Wt = 2.10-3 J.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...