Một lớp học gồm có img1 học sinh nam và img2 học sinh nữ. Cần chọn ra img3 học sinh, img4 nam và img5 nữ để phân công trực nhật. Số cách chọn là  

A.

300

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Chọn img1 nam trong img2 học sinh nam có img3 cách. Chọn img4 nữ trong img5 học sinh nam có img6 cách. Áp dụng quy tắc nhân có: img7 cách.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...