Một lớp học có img1 bạn nữ và img2 bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn ra img3 bạn, trong đó có một bạn nam và một bạn nữ?         

A.

img1 cách.

B.

img1 cách.

C.

img1 cách.

D.

img1 cách.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Số cách chọn một bạn nam từ 16 bạn nam và một bạn nữ từ 19 bạn nữ là: img1 cách. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...