Một loài thực vật, xét 3 cặp tính trạng do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau qui định: A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp; B qui định hoa kép trội hoàn toàn so với b qui định hoa đơn; D qui định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với b qui định hoa trắng. Cho giao phấn giữa 2 cây bố mẹ, F1 thu được tỷ lệ kiểu hình: 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1. Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai trên là:  

A.

 AaBbDd x aaBbDd hoặc AaBbDd x aaBbdd. 

B.

AaBbDd x AabbDd hoặc AaBbDd x aaBbDd

C.

 AaBbDd x aaBbDd hoặc AaBbDd x AabbDD

D.

 AaBbDd x AabbDd hoặc AabbDd x aaBbDd

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Ở F1 thu được tỷ lệ kiểu hình: 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1 = (3:1) x (1:1) x (1:2:1). Tỉ lệ 1: 2: 1 chỉ xuất hiện ở cặp tính trạng màu hoa (trội không hoàn toàn) tương ứng với phép lai sẽ là Dd x Dd. Hai cặp tính trạng đầu tiên sẽ có kết quả phân li kiểu hình tương ứng là (3:1) x (1:1) nên có 2 trường hợp có thể xảy ra: (Aa x Aa)(Bb x bb) hoặc ngược lại (Aa x aa)(Bb x Bb).

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...