** Một loài thực vật gen A quy định cây thân cao; gen a quy định cây thân thấp. Cho lai giữa hai cây tứ bội trong điều kiện giảm phân và thụ tinh bình thường.

Nếu F1 đồng loạt có kiểu hình thân cao, kiểu gen của P có thể là 1 trong số bao nhiêu trường hợp?

A.

9.

B.

8.

C.

6.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

9.

Muốn F1 đồng loạt thân cao (kiểu hình trội)  bố hoặc mẹ phải tạo ra 100% loại giao tử có mang gen A.

Vậy bố hoặc mẹ phải có kiểu gen AAAA hoặc AAAa vì 2 kiểu gen này khi giảm phân không cho giao tử aa.

kiểu gen của P là 1 trong 9 trường hợp sau:

  AAAA AAAa AAaa Aaaa aaaa
AAAA x x x x x
AAAa Trùng x x x x

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...