** Một loài thực vật gen A quy định cây thân cao; gen a quy định cây thân thấp. Cho lai giữa hai cây tứ bội trong điều kiện giảm phân và thụ tinh bình thường.

Nếu F1 đồng loạt có kiểu hình thân cao, kiểu gen của P có thể là 1 trong số bao nhiêu trường hợp?

A.

9.

B.

8.

C.

6.

D.

4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...