** Một loài thực vật gen A quy định cây thân cao; gen a quy định cây thân thấp. Cho lai giữa hai cây tứ bội trong điều kiện giảm phân và thụ tinh bình thường.

F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 35 cây thân cao : 1 cây thân thấp thì kiểu gen của bố mẹ là

A.

Aaaa x aaaa.

B.

AAaa x AAaa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AAaa x AAaa.

tỉ lệ kiểu hình 35 thân cao : 1 thân thấp 

tỉ lệ kiểu gen  35 A--- : 1 aaaa

F1 có 36 tổ hợp  bố mẹ mỗi bên giảm phân cho 6 giao tử.

→ Cây thân thấp chiếm aaaa = aa x aa

Cơ thể AAaa sẽ cho 3 loại giao tử 1AA : 4Aa : 1aa với tỉ lệ giao tử aa = 1/6.

Do đó kiểu gen của P là: AAaa X AAaa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...