Một loài sinh vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết, khi quan sát kì giữa của 4 tế bào sinh dưỡng đang thực hiện phân bào người ta đếm được số lượng nhiễm sắc thể (NST) như sau: Có bao nhiêu tế bào trong 4 tế bào trên là thể đột biến lệch bội:  

 

GP

A.

2

B.

4

C.

3

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thể lệch bội là đột biến xảy ra ở 1 hoặc một vài cặp NST => tế bào 1, 2, 4. Tế bào 3 là thể tam bội. 

Vậy đáp án là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...