Một loại nước có hoà tan 0,04 mol Na+ 0,006 mol Ca2+ 0,008 mol Mg2+ 0,03 mol và a mol Cl-. Giá trị của a và tính cứng của nước là:

A.

0,024, tính cứng tạm thời.

B.

0,038, tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

C.

0,038, chỉ có tính cứng tạm thời. 

D.

0,024, tính cứng vĩnh cửu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,038, tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

Tổng số mol ion (+) là 0,04+ 0,006x2 + 0,008x2 =0,068 mol

Tổng số mol ion (-) là a+ 0,3 mol

mà tổng số mol ion (+) phải bằng tổng số mol ion (-)

vậy a+0,03 = 0,068  → a= 0,038 mol

vì trong dung dịch có chứa các ion Ca2+, Mg2+ và HCO3-, Cl-

do đó, dung dịch này có tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...