Một loại chất béo không tinh khiết có chỉ số axit là 7. Để xà phòng hoá 20 (kg) chất béo nói trên, người ta đun nó với dung dịch chứa 71 (mol) NaOH. Sau khi kết thúc phản ứng để trung hoà hỗn hợp cần 1 (lít) dung dịch HCl 1M. Khối lượng xà phòng nguyên chất thu được là:

A.

20,700 (kg).

B.

22,840 (kg).

C.

20,685 (kg).

D.

20,645 (kg).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

20,685 (kg).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...