Một loại chất béo chứa 4,23% axit oleic; 1,60% axit panmitic còn lại là triolein. Chỉ số xà phòng hoá của mẫu chất béo trên là:

A.

59,6.

B.

63,2.

C.

68,0.

D.

71,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

71,6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...