Một lò xo nằm ngang. Khi tác dụng lục F = 5N dọc theo lò xo làm nó dãn ra 2cm.

Công của lực đàn hồi thực hiện khi lò xo bị kéo dãn từ 2cm đến 4cm là

A.

0,25 J.

B.

- 0,25 J.

C.

0,15 J.

D.

- 0,15 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- 0,15 J.

Ta có: K = = 250 N/m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...